Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon-Misyon

Vizyonumuz


Alanında uzman, çağın gerektirdiği bilgi ve teknolojiyi yaşamla bütünleştirebilen, çağdaş, devletine, milletine ve ailesine karşı sorumluluğunu bilen ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu, tercih edilen temel insan gücünü yetiştirerek marka Meslek Yüksekokulu haline gelmek.

Misyonumuz


Kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık ekonomik kalkınma ve endüstriyel büyümede kilit rolü oynayan uzman düzeyinde ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu temel insan gücü yetiştirerek bölgesine, ülkesine ve dünyaya faydalı olmaktır