Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim Kurulu

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Yüksekokul Müdürü

Özgeçmiş

web of science researcher Id :E3731-2017

ORCID:0000-0003-3137-3865

Doç.Dr.Özlem ALTUNTAŞ
Müdür Yardımcısı

Özgeçmiş

ORCID:0000-0002-6508-7368

Dr. Öğr. Üyesi Hilal BİLGİÇ
Müdür Yardımcısı

Özgeçmiş

ORCID:0000-0002-5195-9890


Doç. Dr. Tuncay KAN
Üye
Doç. Dr. Şanlı KABAKTEPE
Üye
Öğr. Gör. Mesut ÖZTOP
Üye

Özgeçmiş

ORCID:0000-0003-1428-0448

Muhammet SELÇUK
Rapotör