Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yüksekokul Kurulu

Prof. Dr. Ayhan ESİ
BAŞKAN
Doç.Dr.Özlem ALTUNTAŞ
ÜYE
Dr.Öğr.Üyesi Hilal BİLGİÇ
ÜYE
Öğr.Görv.Zülfü TÜYLEK
ÜYE
Öğr.Grv.Mesut ÖZTOP
ÜYE
Öğr.Grv.Feyza TÜREMEZ
ÜYE
Öğr.Görv Zakine TOPRAK
ÜYE
Muhammet SELÇUK
Yüksekokul Sekreteri