Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İdari Personel

Muhammet SELÇUK
Yüksekokul Sekreteri
Selda ABUZEROĞLU
Özel Kalem
Suat KOŞAK
Bölüm Sekreteri
Güllü TAYMAZ
Öğrenci İşleri
Abdullah GÜLTEKİN
Yazı İşleri
Erdal ATALAN
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Abdullah YÜKSEKDAĞ
İç Hizmetler
Ali Ekber SAYILIR
Hizmetli
Şehriban YUMUK
Bölüm Sekreteri