Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

2021-22 Bahar Yarıyılı Mazeret Sınavları için Ön Duyuru…!!!

DUYURU

Mazeret ara sınavına girecek öğrencilerin mazeretlerini ara sınav tarihinden sonraki beş (5) iş günü içinde, haklı ve geçerli mazeretlerini gösteren belgelerini eklemek suretiyle, ders aldıkları dekanlık veya müdürlüğe yazılı olarak bildirmek zorundadır. Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular kabul edilmez.

TR