Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Biyomedikal Bilgi Paketi

T.C
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ
YEŞİLYURT MESLEK YÜKSEKOKULU ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ

Yükseköğretim Genel Kurulunun 27 Haziran 1997 tarihli toplantısında; 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun bulunarak, Yakınca Meslek Yüksekokulu adıyla kurulmuştur. Yine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09 Temmuz 1997 tarihli toplantısında anılan kanunun 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Teknik Programlar Bölümü bünyesinde; Elektronik ve Otomasyon Bölümü açılması uygun bulunmuştur. 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Elektronik ve Otomasyon Bölümü bünyesinde açılan Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programına ek kontenjandan öğrenci alarak faaliyete geçilmiştir. İnönü Üniversitesine bağlı olan Yüksekokulumuz, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kurumu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması”na ilişkin Kanunun 10. maddesi uyarınca kurulan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne müştemilatıyla birlikte devredilmiştir.

ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ PROGRAMLARIMIZ
1 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

ELEKTRONİK ve OTOMASYON BÖLÜMÜ LABORATUARLARIMIZ
Sağlık sektöründe kullanılan tıbbi cihazların sistemlerinin anlaşılması, arıza analiz, arıza tespit çalışmalarını yapılması, cihazların çalışmasına ilişkin elektrik – elektronik bilgisinin kazandırılması, cihazların genel çalışma ilkelerinin anlatılması için gerekli temel bilgilerin verildiği uygulamalı dersler teknolojik altyapıya sahip Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Laboratuarlarında yapılmaktadır.

1 Bilgisayar ve Mikrodenetleyici Laboratuarı
2 Ölçme ve Temel Elektrik Elektronik Laboratuarı
3 Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Arıza Analizi Laboratuarı

AKADEMİK KADROMUZ
1 Doç. Dr. (Bölüm Başkanı) Şahin SÖNMEZ
2 Dr. Öğr. Üyesi Emrullah AYDIN
3 Öğr. Grv. Zülfü TÜYLEK

BİYOMEDİKAL BİLGİ PAKETİ (Türkçe)

BİYOMEDİKAL BİLGİ PAKETİ (İngilizce)

TR