Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Otomotiv Bilgi Paketi

OTOMOTİV TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Otomotiv Programı motorlu araçların imalat, bakım, onarım, servis vb. süreçlerinde görev alabilecek, motorlu araçları oluşturan ürün, alt sistem ve bileşenlerine hakim, motorlu araç üzerindeki alt sistemleri tasarlama, analiz etme, teknik resimlerini oluşturma, imalatlarını, montaj, bakım ve onarımlarını yapabilme kabiliyetine sahip, alanıyla ilgili tekniğin sunduğu araç ve donanımları kullanabilme yeteneğini haiz teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir ön lisans programıdır.
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü bünyesinde bulunan otomotiv ve bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı eğitim almaları için uygun altyapı bulunmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler Tekniker unvanı almakta ve otomotiv konusunda üretim ve bakım/onarım yapan kamu ve özel sektör işletmelerinde iş imkânı bulmaktadır.
TR