Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Bilgi Paketi

RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Ülkemizin coğrafi konumu ve hızlı kentleşme süreci tarihsel süreçte geç kalınmış olsa da raylı sistemlerin gelişimini zaruri kılmaktadır. Son dönemde hızlı tren ve şehir içi metro uygulamaları başta olmak üzere yapılan yatırımlarla önem kazanan raylı sistemler makine teknolojisi programı bünyesinde hali hazırda sadece iki öğretim elemanı bulunduğundan aktif konumda değildir. Programın insan kaynağını ve asgari atölye altyapısını tamamlamasını müteakip ilimizde yerleşik TCDD 5. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde teknik eleman yetiştirmek üzere öğrenci alımı başlatılacaktır.
Raylı Sistemler Makine Teknolojisi programı raylı sistem araçların mekaniğine hakim, motor, aktarma organları, fren tertibatları vb. tüm alt sistemlerini bilen, kullanan ve gerektiğinde müdahale edebilen, emniyet ve iş güvenliği oluşturarak, bunları aynı seviyede ekibine aktarabilen, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen, mesleğinde bilgisayar kullanabilen, teknik çizimleri ve mesleki şemaları okuyarak yorumlayabilen, ileri teknoloji ve özellik isteyen uygulamaları yapabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Programdan mezun olan öğrenciler raylı sistemler makine teknolojisi teknikeri ünvanı alacak olup, TCDD ve Belediyeler başta olmak üzere raylı sistem imalatı, bakımı, onarımı, işletmesi yapan kurum ve kuruluşlarda ve ilgili özel sektörde istihdam imkanı bulacaklardır.
TR