Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İLÇEMİZ

YEŞİLYURT İLÇESİ

Genel Bilgiler

12.11.2012 tarihinde kabul edilen ve 06.12.2012 tarihinde 28489 sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren “On Üç İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnâmelerde Değişiklik Yapılmasına Dair 6360 Sayılı Kanun” ile Malatya, Büyükşehir statüsü kazanmış; iki Merkez İlçe’den biri olarak tanımlanan Yeşilyurt, eski Yeşilyurt ilçesi ile Gündüzbey, Yakınca, Şahnahan, Dilek, Topsöğüt, Bostanbaşı beldeleri, ilden katılan 36 mahalle (Nüfusumuzun %70’i) ve mahalle statüsü kazanan 39 köyün birleşmesi ile oluşmuştur.

Coğrafi Konum

Yeşilyurt, Doğu Anadolu Bölgesi’nin Yukarı Fırat Havzası Bölümü’nde yer alan Büyükşehir Malatya’nın iki merkez ilçesinden biridir. Kuzeyde Karakaya Baraj Gölü’nden güneyde Çat Baraj Gölü’ne, batıda Yazıhan, Akçadağ ve Doğanşehir’den doğuda Battalgâzi’ye uzanan ve 82 mahalleden müteşekkil alan, Yeşilyurt ilçe sınırlarını oluşturmaktadır. Yüzölçümü 954,6 km², nüfusu 294,452 ve rakımı 998 m.dir

İklim ve Bitki Örtüsü

Yeşilyurt, Güneydoğu Anadolu Bölgesi karasal yağış rejimi ve Akdeniz Bölgesi denizel yağış rejimi ile Doğu Anadolu Bölgesi karasal yağış rejimi ve İç Anadolu Bölgesi karasal yağış rejimleri arasında bir geçiş alanı durumundadır. Bu nedenle, Doğu Anadolu Bölgesi’nde olmasına rağmen, daha az soğuk ve daha az karasal iklim özelliği gösterir. Kış mevsimi Doğal güzellikleriyle adına yakışır bir ilçe olan Yeşilyurt’ta, başta Malatya ekonomisinin itici gücü olan kayısı olmak üzere kiraz, üzüm, ceviz ve elma yetiştiriciliği yapılmaktadır. İlçemizin toprak özellikleri ve iklimi, ticari olarak düşünülmese de başka meyve ve sebzelerin yetiştirilmesine de uygundur ve yaygın bir şekilde yüzlerce bahçe ve bostan bulunmaktadır. İlçemizin ova mahallelerinde hububat ve tütün üretimi yapılmaktadır. Kırsal kesimlerde hayvancılık da devam etmektedir

T.C. Yeşilyurt Kaymakamlığı

T.C. Malatya Yeşilyurt Belediyesi

TR