Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Elektronik ve Otomasyon Bölüm Kurulu

Doç. Dr. Şahin SÖNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Emrullah AYDIN

Öğr. Gör. Zülfü TÜYLEK

TR