Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tasarım Bölüm Kurulu

Öğr. Gör. Feyza TÜREMEZ

Öğr. Gör. Hasan UZUN

Öğr. Gör. Cafer ÇEBİÇCİ

TR