Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Bilimsel Yayın İstatistikleri

Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Bilimsel Yayın İstatistikleri 

YEŞİLYURT MESLEK YÜKSEKOKULU
AKADEMİK PERSONEL BİLİMSEL PERFORMANS VERİLERİ
Sıra No Yapılan Bilimsel Çalışmalar Toplam Çalışma Sayıları
1 Uluslararası Makale (SSCI, SCI vb) 9
2 Ulusal Makale 12
3 Lisansüstü Tezlerden Üretilmiş Yayınlar 2
4 Uluslararası Sözlü Bildiri 3
5 Kitap 1
6 Atıflar 140
7 Lisansüstü Tez Danışmanlığı 0
8 Bilimsel Araştırma Projesi 0
9 Bilimsel Toplantı Faaliyeti 2
10 Eğitim-Öğretim Faaliyeti 2
11 Tasarım 0
12 Sergi 0
13 Patent 0
14 TÜBİTAK Proje Sayısı*** 3
15 Dış Kaynaklı Proje (ASELSAN) 1
GENEL TOPLAM 175
*** Tübitak 1001 – Mühendislik Doç Dr Şahin SÖNMEZ
*** Tübitak 1001 – Mühendislik Dr Öğr Üyesi Emrullah AYDIN
*** Tübitak 3501 – Kariyer Geliştirme Programı Dr Öğr Üyesi Bedriye Seda KURŞUN AKTAR
TR