Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Vizyon-Misyon

Vizyonumuz:

Kendi değerlerini özümseyen, evrensel değerlere açık ekonomik kalkınma ve endüstriyel büyümede kilit rolü oynayan uzman düzeyinde ülke sanayisinin ihtiyaç duyduğu temel insan gücü yetiştirerek bölgesine, ülkesine ve dünyaya faydalı olmaktır.

 

Misyonumuz:

Güçlü, kendini sürekli geliştiren, mezunlarıyla sektörde güven duyulan, nitelikli bir Meslek Yüksekokulu olabilmek için; okulumuz gelişen teknoloji ile birlikte iş dünyasının ihtiyaç duyduğu uluslararası standartlarda mesleki ve teknik eğitimin gerektirdiği bilgi, beceri ve anlayışa sahip, çözümleyici, gelişen teknolojileri takip etmek için motive olmuş ve kendini mesleki olarak yaşam boyu geliştirmenin önemini kavramış, iş ahlak/etiğinin gereklerinin ve toplumsal ve çevreye karşı olan sorumluluklarının bilincinde ara kademe insan gücü yetiştirmeyi kendine misyon edinmiştir.

 

TR