Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Doç .Dr. Harun KAYA
Müdür

Öğr.Grv. Aziz ZENGİN
Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hilal BİLGİÇ
Müdür Yardımcısı


Fuat BEHÇET
Yüksekokul Sekreteri

TR