Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tarihçe

Yükseköğretim Genel Kurulunun 27 Haziran 1997 tarihli toplantısında; 2547 sayılı kanunun 2880 sayılı kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun bulunarak, Yakınca Meslek Yüksekokulu adıyla kurulmuştur. Yine, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 09 Temmuz 1997 tarihli toplantısında anılan kanunun 7/d-2 ve 7/h maddeleri uyarınca Teknik Programlar Bölümü bünyesinde; Endüstriyel Elektronik, Otomotiv, Makine-Resim-Konstrüksiyon ve Tekstil programlarının açılması uygun bulunmuştur. 1998-1999 eğitim-öğretim yılında Tekstil ve Otomotiv programlarına öğrenci alınarak eğitim ve öğretim faaliyetlerine başlanmıştır. 

2003-2004 Eğitim-Öğretim yılında Malatya Meslek Yüksekokulu Teknik Programlar Bölümü bünyesinde eğitim-öğretime devam edilmekte olan Tekstil ve Otomotiv Programları ikinci öğretimleriyle birlikte Yüksekokulumuza devredilerek, Yüksekokulumuz Tekstil ve Otomotiv Programlarıyla birleştirilmiştir.

Eylül 2007’de Battalgazi Tacan Yerleşkesine taşınan Yüksekokulumuzun; bölüm ve program adlarının değiştirilmesine ilişkin yeni düzenlemeyle Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü olarak adlandırılan Tekstil programı Temmuz 2009’da, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü olarak adlandırılan Otomotiv Programı ise Eylül 2010’da Özsan Sanayi Sitesinde bulunan mevcut Yakınca Meslek Yüksekokulu binasına tekrar taşınmıştır.

2013 yılında Yüksekokul’un üzerinde bulunduğu yaklaşık 2.500 m2alanın hibe yoluyla Üniversitemize devredilmesi sağlanmıştır.

2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılında Elektronik ve Otomasyon Bölümü bünyesinde açılan Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Programına ek kontenjandan öğrenci alarak faaliyete geçirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 28.04.2016 tarih ve 75850160-101.03.01-25261 sayılı yazısıyla uygun bulunarak, Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü bünyesinde Raylı Sistemler Makine Teknolojisi Programı açılmıştır.

Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 21.03.2017 tarih ve 75850160-101.02.05-16550 sayılı yazısıyla uygun bulunarak Yüksekokulun adı Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu olarak değiştirilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu Eğitim-Öğretim Dairesi Başkanlığı’nın 10.05.2017 tarih ve 75850160-301.01.02-32335 sayılı yazısıyla uygun bulunarak 2017-2018 Eğitim-öğretim Yılında Tasarım Bölümü Bünyesinde Moda Tasarımı Programına öğrenci alarak faaliyete geçirilmiştir.

2017-18 Eğitim öğretim yılında Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü ve Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü’ne yeterli öğrenci tercihi yapılmaması nedeniyle, Yüksek Öğretim Kurulu tarafından anılan bölümlere öğrenci alımı durdurulmuştur.

Yüksekokulumuz bünyesinde, 3’ü  faal durumda olmak üzere halen 6 bölüm ve bunlara bağlı 4’ü faal olmak üzere toplam 9 Program bulunmaktadır.

Yüksekokulumuz, 18.05.2018 tarih ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7141 sayılı “Yükseköğretim Kurumu ve Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması”na ilişkin Kanunun 10. maddesi uyarınca kurulan, Malatya Turgut Özal Üniversitesi’ne müştemilatıyla birlikte devredilmiştir.

TR