Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İdari Personel

Fuat BEHÇET
Yüksekokul Sekreteri
Selda ABUZEROĞLU
Özel Kalem
Güllü TAYMAZ
Öğrenci İşleri
Abdullah GÜLTEKİN
Yazı İşleri
Erdal ATALAN
Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi
Abdullah YÜKSEKDAĞ
İç Hizmetler
Ali Ekber SAYILIR
Hizmetli
Şehriban YUMUK
Bölüm Sekreteri
Suat KOŞAK
Memur

TR