Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

İdari Personel

Fuat BEHÇET
Yüksekokul Sekreteri
Güllü TAYMAZ
Öğrenci İşleri
Erdal ATALAN
Taşınır Kayıt Kontrol
Abdullah YÜKSEKDAĞ
İç Hizmetler
Ali Ekber SAYILIR
Memur
Şehriban YUMUK
Kütüphane
Güllü AVŞAR
Destek Personeli
Emrah GEZİCİ
Destek Personeli
Eda MASKAR
Destek Personeli
Onur HAKVERDİ
Koruma Güvenlik Şefi
Ahmet AKTÜRK
Koruma ve Güvenlik
Muhammet YILDIZ
Koruma ve Güvenlik
Şahin ATAŞ
Danışma

TR