Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ

Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü, Otomotiv ve Raylı Sistemler Makine Teknolojisi olmak üzere 2 ayrı programdan oluşmaktadır. Bölümümüzde eğitim, lise ve dengi okuldan sonra 2 yıldır.
Öğrenciler 2 yıl boyunca kazandığı programın müfredatında belirlenen tüm dersleri alır. Aldıkları derslerin teorik kısımlarını sınıflarda, pratik kısımlarını atölye ve laboratuvarlarda görür.
Öğrenciler bu eğitimlerden sonra mesleki uygulamalar bakımından yeterli işyerlerinde 30 iş günü staj yapmak zorundadır. Ön lisans programını başarı ile bitiren öğrenciler tekniker ünvanı ile ön lisans diploması alır.
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri küresel düzeyde hızla değişen koşullar nedeniyle sürekli ve hızlı gelişim gösterir. Özellikle de gelişmekte olan ülkemizde gerek sanayide, gerekse de kentsel uygulamalarda oldukça yaygın uygulama alanlarına sahiptir. Görece geniş bir coğrafyaya sahip ve kıtalar arasındaki stratejik konumu nedeniyle ülkemizin, küresel ölçekte rekabet edebilmesi için ulaştırma teknolojilerini iyi bilen ve kullanan teknik elemanlara ihtiyaç duyulmaktadır.
Sektörde mevcut çalışanların bilgilerinin gelişen teknolojiye göre güncellenmesi ve yeni yetişen teknik elemanların sektöre azami katkı sağlaması için teknik elemanların çağın öngördüğü yetkinliklerle donatılması hedeflenmektedir.

MOTORLU ARAÇLAR VE ULAŞTIRMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ TANITIM İÇİN TIKLAYINIZ.

 
OTOMOTİV PROGRAMI
Otomotiv Programı motorlu araçların imalat, bakım, onarım, servis vb. süreçlerinde görev alabilecek, motorlu araçları oluşturan ürün, alt sistem ve bileşenlerine hakim, motorlu araç üzerindeki alt sistemleri tasarlama, analiz etme, teknik resimlerini oluşturma, imalatlarını, montaj, bakım ve onarımlarını yapabilme kabiliyetine sahip, alanıyla ilgili tekniğin sunduğu araç ve donanımları kullanabilme yeteneğini haiz teknik elemanlar yetiştirmeyi amaçlayan bir ön lisans programıdır.
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri Bölümü bünyesinde bulunan otomotiv ve bilgisayar laboratuvarlarında uygulamalı eğitim almaları için uygun altyapı bulunmaktadır. Programdan mezun olan öğrenciler Tekniker unvanı almakta ve otomotiv konusunda üretim ve bakım/onarım yapan kamu ve özel sektör işletmelerinde iş imkânı bulmaktadır.

 

RAYLI SİSTEMLER MAKİNE TEKNOLOJİSİ PROGRAMI
Ülkemizin coğrafi konumu ve hızlı kentleşme süreci tarihsel süreçte geç kalınmış olsa da raylı sistemlerin gelişimini zaruri kılmaktadır. Son dönemde hızlı tren ve şehir içi metro uygulamaları başta olmak üzere yapılan yatırımlarla önem kazanan raylı sistemler makine teknolojisi programı bünyesinde hali hazırda sadece iki öğretim elemanı bulunduğundan aktif konumda değildir.
Programın insan kaynağını ve asgari atölye altyapısını tamamlamasını müteakip ilimizde yerleşik TCDD 5. Bölge Müdürlüğü ile işbirliği içinde teknik eleman yetiştirmek üzere öğrenci alımı başlatılacaktır. Raylı Sistemler Makine Teknolojisi programı raylı sistem araçların mekaniğine hakim, motor, aktarma organları, fren tertibatları vb. tüm alt sistemlerini bilen, kullanan ve gerektiğinde müdahale edebilen, emniyet ve iş güvenliği oluşturarak, bunları aynı seviyede ekibine aktarabilen, mesleğindeki gelişmeleri takip edebilen, mesleğinde bilgisayar kullanabilen, teknik çizimleri ve mesleki şemaları okuyarak yorumlayabilen, ileri teknoloji ve özellik isteyen uygulamaları yapabilen elemanlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
Programdan mezun olan öğrenciler raylı sistemler makine teknolojisi teknikeri ünvanı alacak olup, TCDD ve Belediyeler başta olmak üzere raylı sistem imalatı, bakımı, onarımı, işletmesi yapan kurum ve kuruluşlarda ve ilgili özel sektörde istihdam imkanı bulacaklardır.
TR