Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Tekstil Teknolojisi Programı

Tekstil Teknolojisi Programı

Tekstil Teknolojisi Programının amacı, tekstil teknolojisi ile ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, endüstrinin ihtiyaç duyduğu tekstil ürünlerini üretebilmek için gerekli olan laboratuvar ve makine teçhizatlarını tanıma, kullanabilme ve işletebilme becerilerine sahip, kalite güvence de dâhil olmak üzere iş hazırlama, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.
. Bu amaç doğrultusunda MTÜ’li tekstil teknolojisi programı öğrencileri, tekstil materyalinin davranış ve özellikleri, tekstil teknolojisinde mevcut makinaların fonksiyonları ve gerekli işletme bilgileriyle donatılmaktadır.
Programın eğitim-öğretim faaliyetleri; alanında uzman,  tecrübeli, dinamik ve yetkin olan üç öğretim elemanı tarafından yürütülmektedir. Tekstil Teknolojisi Programı; her biri 30 AKTS değerinde 4 yarıyıldan oluşan 2 yıllık bir programdır.
Bir AKTS, öğrencinin her yarıyıl için 30 saatlik iş yükünü ifade etmektedir. İkinci yılın sonunda dersleri başarılı bir şekilde tamamlayan öğrenciler, Programdan Tekstil Teknolojisi Teknikeri unvanı alarak mezun olmaktadırlar.   
TR