Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Giyim Üretim Teknolojisi Programı

Giyim Üretim Teknolojisi Programı
Giyim Üretim Teknolojisi Programının amacı, giyim üretim teknolojisi ile ilgili kavram ve ilkeleri özümsemiş, endüstrinin ihtiyaç duyduğu konfeksiyon ürünlerini üretebilmek için gerekli olan tasarım ve makine teçhizatlarını tanıma, kullanabilme ve işletebilme becerilerine sahip, tasarım ve üretim birimlerinde görev alabilecek nitelikte teknik elemanlar yetiştirmektir.
Bu amaç doğrultusunda MTÜ’li giyim üretim teknolojisi programı öğrencileri, hazır giyim üretiminin temel prensipleri ve üretim süreci, giysi tasarım ve ürün geliştirme süreci, tekstil malzeme ve özellikleri, giysi üretiminde kullanılan ana ve yardımcı malzemeler ve özellikleri, giysi kalıbı hazırlama ve giysi üretiminde kullanılan temel teknikler ve hazır giyim üretim organizasyonu yapma bilgileriyle donatılmaktadır.
TR