Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Personel – Moda

Dr. Öğr. Üyesi Gamze OKYAY
Bölüm Başkanı

Özgeçmiş

ORCID:0000-0003-1312-3897

Resercher ID: AAG-4340-2019

MODA TASARIM PROGRAMI

Dr. Öğr. Üyesi Gamze OKYAY
Öğretim Üyesi

Özgeçmiş

ORCID:0000-0003-1312-3897

Resercher ID: AAG-4340-2019

Öğr. Grv. Cafer ÇEBİÇCİ
Öğretim Görevlisi

Özgeçmiş

ORCID:0000-00002-7908-3931
Öğr. Grv. Feyza TÜREMEZ
Öğretim Görevlisi
Öğr. Grv. Hasan UZUN
Öğretim Görevlisi

Özgeçmiş

ORCID:0000-0002-1582-5967

TR