Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Moda Tasarım Programı

Yeşilyurt MYO / Tasarım Bölümü

Moda Tasarım Programı Bilgi Paketi

Programın Profili

Yüksekokulumuz bünyesinde Tasarım Bölümü / Moda Tasarım Programı açılması için YÖK’e yapılan teklif; 19/06/2012 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 maddesi uyarınca açılmasına uygun görülmüştür. Açılan programımıza, ilk kez öğrenci alımı için yapılan teklifimiz de 20/04/2017 tarihli Yükseköğretim Genel Kurul toplantısında incelenmiş ve 2547 Sayılı Kanun’un 2880 Sayılı Kanun’la değişik 7/d-2 ve 7/h maddeleri ile 3843 Sayılı Kanun’un 4. maddesi uyarınca, karara bağlanmış ve öğrenci alınmasına uygun görülmüştür. 2017-2018 Eğitim döneminde de ilk öğrencilerimizle eğitime başlanmıştır.

İki yıllık ön lisans programı olan Moda Tasarımında YÖK temel dersleri, alana yönelik teorik ve uygulamalı dersler yer almaktadır. Bu dersler arasında kariyer olanakları ile ilişkili olarak birçok seçmeli meslek dersleri ve teknolojik gelişmelerle yenilenen sektörün eleman eksiğini tamamlamaya yönelik Bilgisayar Destekli Kalıp Hazırlama ve Model Tasarımı dersleri verilmektedir. İki yılın sonunda 30 iş günlük yaz stajı ile de öğrenmiş oldukları kazanımları pratiğe dökme imkânı bulmakta ve sektör ile etkileşime geçmektedirler.

Çeşitli değişim programları (Erasmus, Farabi ve Mevlana) ile eğitim hayatlarını farklılaştırabilmekte ve DGS sınavı ile kariyerlerini ilerleterek Lisans tamamlama imkânları da bulunmaktadır.

Öğrenci Kabul Koşulları

Türk ve Yabancı öğrenciler için genel kabul şartları programa başlamak için geçerlidir.

Önceki Öğrenmelerin Tanınması

Öğrencilerin daha önce merkezi sınav ile kazanıp kayıt yaptırarak ya da yurt dışındaki okullarda (YÖK’ün tanış olduğu okullarda) okuduğu ve başarılı olduğu derslerden belgelendirmek şartıyla kurul kararına bağlanarak muaf tutulur.

Programdan mezun olanların Bir üst derece eğitime geçiş imkânları

Mezunlar Merkezi ÖSYM’nin yapmış olduğu Dikey Geçiş Sınavıyla (DGS) Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mühendislik Fakültelerinin;

-Moda Giyim Tasarımı,

-Moda Tasarım,

-Moda ve Tekstil Tasarım,

-Sahne Dekorları ve Kostümü

-Tekstil Tasarımı,

-Tekstil ve Moda Tasarım,

-Tekstil Mühendisliği

Bölümlerine geçerek lisanslarını tamamlama imkânları bulunmaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Bu programda; ara sınav, ödev, proje, uygulama ve dönem sonu sınavı gibi farklı değerlendirme yöntemleri uygulanmaktadır. Değerlendirme yöntemleri arasında klasik sınav, çoktan seçmeli sınav, ev ödevi, performans değerlendirme ve ürün değerlendirme yer alabilir. Programdan mezun olmak için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 2.00 olması gerekmektedir. Bir dersin notu, yukarıdaki unsurların değerlendirilmesi sonucunda belirlenir ve harf olarak verilir. Harf notları ve her bir notun katsayısı aşağıda belirtilmektedir

A1 4,00 Başarılı
A2 3,75 Başarılı
A3 3,50 Başarılı
B1 3,25 Başarılı
B2 3,00 Başarılı
B3 2,75 Başarılı
C1 2,50 Başarılı
C2 2,25 Başarılı
C3 2,00 Başarılı
D1 1,75 Şartlı Başarılı
D2 1,50 Şartlı Başarılı
D3 1,00 Şartlı Başarılı
F1 0,50 Başarısız
F2 0,00 Başarısız
F3 0,00 Devamsız

Programdan Mezun Olabilmek İçin Gerekli Koşullar

Moda Tasarım Programı öğretim planında yer alan ve açılan, toplamda 120 AKTS’lik derslerden başarılı olan ve 30 iş günlük yaz stajını tamamlayan her öğrenci mezun olmayı hak edecektedir.

Programdan Mezun Olanların Alacağı Unvan

Bu programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, İnönü Üniversitesi Yeşilyurt Meslek Yüksekokulu Moda Tasarım Programı Ön Lisans Diploması almayı hak kazanarak, Moda Tasarım Teknikeri Meslek Elemanı unvanına sahip olacaklardır.

Programdan Mezun Olacak Öğrencilerin İstihdamları

Mezun öğrencilerimiz Türkiye sanayisinin lokomotifi olan tekstil ve konfeksiyon alanında fabrikalarda ve işletmelerde tekniker unvanıyla çeşitli pozisyonlarda görev alabilmektedirler. Bu iş imkanları; stilist, modelist, tasarımcı olarak çalışabildikleri gibi hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün tasarım ve ürün geliştirme departmanlarında tasarım danışmanı yardımcısı olarak veya marka departman sorumlusunun yardımcısı olarak istihdam edilebilecekleri gibi firmalara dışarıdan tasarım ve danışmanlık hizmeti de verebileceklerdir.

Bunun yanı sıra Halk Eğitim Merkezlerinde sözleşmeli usta öğreticilik yapabilmekte ya da kendi atölyelerini ve ya modaevlerini de açabilmektedirler.

TR