Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Akademik Birim Kalite Komisyonu

AKADEMİK BİRİM KALİTE KOMİSYONU

Doç Dr. Harun KAYA
Yüksekokul Müdürü

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Hilal BİLGİÇ
Yüksekokul Md. Yrd. / Bölüm Başkanı

Üye

Doç. Dr. Şahin SÖNMEZ
Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Grv. Mesut ÖZTOP
Bölüm Başkanı

Üye

Öğr. Grv. Feyza TÜREMEZ
Bölüm Başkanı

Üye

Muhammed Batuhan CEYHAN
Tekstil Giyim Ayakkabı ve Deri Bölümü

Öğrenci Temsilcisi

Mustafa EFEOĞLU
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknojileri Bölümü

Öğrenci Temsilcisi

Fatmanur KARABEKMEZ
Elektronik ve Otomasyon Bölümü

Öğrenci Temsilcisi

Arzu TAŞTAN
Tasarım Bölümü

Öğrenci Temsilcisi

TR