Bilim Emek ve Özveriyle Yükselen Üniversite

Yönetim

Prof. Dr. Ayhan ESİ
Müdür

Özgeçmiş

web of science researcher ID :E3731-2017

ORCID:0000-0003-3137-3865

Doç.Dr.Özlem ALTUNTAŞ
Müdür Yardımcısı

Özgeçmiş

ORCID:0000-0002-6508-7368

Dr. Öğr. Üyesi Hilal BİLGİÇ
Müdür Yardımcısı

Özgeçmiş

ORCID:0000-0002-5195-9890


Dr.Öğr.Üyesi Hilal BİLGİÇ
Müdür Yardımcısı

Özgeçmiş

ORCID:0000-0002-5195-9890


Muhammet SELÇUK
Yüksekokul Sekreteri